Tuesday, June 21, 2011

pole kahtlustki.meie linna mõnusaim betoon.
400 mm õõnespaneele (kusjuures ülapinnas on sooned) ja 80 mm raudbetooni (kusjuures sees on sel järelpingutusvardad ja võrk).

veel ülemöödunud kümnendi alguaastail asusid tänase rävala ärikeskuse kohal kuke, kana ja pääsukese nimelised tänavad, nende ääres hulk tsaariaegseid puitelamuid. kümnendi lõpuks oli tartu mnt algusse kerkinud linna tihedaim hoonestus ning uue näo sai ka rävala pst (end lenini pst) algus. 

õigupoolest sai muutusteprotsess alguse juba 1968. aastal, mil anti välja tallinna teine sõjajärgne generaalplaan. selgeks sai, et tegu pole kohaga, kus miljööväärtust kaitsma hakatakse. sinna nähti ette linnakeskusele omane uushoonestus, mille kavandamine tõusis taas päevakorda 1980ndail. käesolevale krundile plaaniti rajada astlanda ärikeskus ning 1992. aastal toimus sobivaima hoone leidmiseks ka arhitektuurivõistlus. parimaks tunnistati jüri okase ja marika lõokese projekt, mis nägi tänase radissoni kompleksi kohale ette kaarduva seinapinnaga ehitise. tollased ideed jäid realiseerimata, ent nagu teame, asendas aeg sealse miljöö siiski uue ning kaunis kaheldavaga. 

esialgu vundamendiauguga. börsikrahhi kiuste valmis seal 1997. aastal viimaks hoiupanga hoone (kari mökkälä, AB kalle rõõmus) ja see pidi valmimise hetkel olema moodsaim ja seda mitte ainult baltikumis. mõni aasta hiljem jõuti lõpule kõrvalasuva radisson sasi ehitusega (AB künnapu ja padrik), mis oli tollal oma 25 korrusega uuslinna kõrgeim ehitis ning kinnistas meie city arhitektuurse imago. 

hoiupanga hoonest on saanud tänaseks rävala ärikeskus, mille parkla kohta ei saa juba pikka aega öelda, et ta baltikumi moodsaim, liiatigi siis ainus parkimismaja oleks. tallinnale omases linnasüdamikus, kus tänavad liiklemisekski liialt kitsad, on sedalaadi parkimismaja aga kahtlemata vajalik. ja seda mitte üksnes masinatele.

No comments:

Post a Comment