Tuesday, September 11, 2012

viini postmark.

sest mulle võite edasisel ajal postkaarte saata aadressil seesugusel:

Ayrenhoffgasse 12/1; 1090 Wien; Austria

ja siis võite veel teha nii, et vaatate margi panemise asemel hoopis seesugust filmi ja margi kohale kirjutate selle salasõna, mille mina teie omadelegi kirjutasin.


No comments:

Post a Comment